Kezdőlap Hírek

Tisztelt Partnerünk.

Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy partnereink naprakész információkkal rendelkezzenek
mind a biztosítási szektort illetően, mind a pénzügyi területen, mert valljuk, hogy hatékonyan
és hitelesen értékesíteni csak ezen ismeretek birtokában lehet. Ennek jegyében készíttetünk
egy összefoglalót, hogy mely változások várhatók a közeli és távolabbi jövőben.
Fontos megjegyezni, hogy a három témakör - azon túl, hogy befolyásolja a mindennapi
munkánkat - teljesen független egymástól. Bővebben

 

 

A három változást generáló újdonság a következő:

Gender szabályok életbelépése, uniszex díjak kötelezo alkalmazása
Biztosítási adó bevezetése
A Ptk. 2014-tol várható változása
A fentiekről részletesen a mellékletben olvashatnak.
A Gender szerinti új tarifák kialakításakor nem csak a díjakat, hanem magukat a termékeket is
átvizsgáltuk. Megvizsgáltuk az elmúlt évek értékesítési számait, tapasztalatait, figyelembe vettük a
visszajelzéseket. A vizsgálat végén döntés született néhány termék megszüntetéséről, ami egyben
egy LAST MINUTE lehetőséget kínál Önöknek. 2012. november 17-ig még megköthetők ezek a
terméktípusú szerződések, amelyekre a későbbiekben már nem lesz lehetőség.
Mellékletünkben részletezzük, mely termékek kerülnek megszüntetésre.
Kérdéseik esetén munkatársaink készséggel válaszolnak.

 

Gender Irányelv

A Gender Irányelv

Lényege, hogy 2012. december 21-tol egy, az Európai Unió által hozott döntés értelmében
uniszex szabályt kell alkalmazni az új szerződések esetében a magánszemélyek biztosítási
díjainak és juttatásainak kiszámításakor. Az uniszex szabály azt jelenti, hogy ugyanazon
biztosítási kötvény esetében a biztosítási díjak és juttatások két magánszemély esetében
nem lehetnek eltérőek pusztán azért, mert nemük nem azonos.

Ez a változás minket azért érint, mert a jövőben akár hölgy, akár úr lesz a biztosított ügyfelünk,
minden esetben egyforma díjat kell alkalmaznunk a díj számításakor, természetesen az életkort
figyelembe véve.

A díjemelkedés nem csak az önálló, vagy kiegészítő kockázati díjakat, hanem a hagyományos
megtakarításos életbiztosítások díját is érinti, a régi, változatlan feltételekkel megmaradó szerződések
díját viszont nem!

A díjemelkedés nem csak az önálló, vagy kiegészítő kockázati díjakat, hanem a hagyományos
megtakarításos életbiztosítások díját is érinti, a régi, változatlan feltételekkel megmaradó szerződések
díját viszont nem!

Szóval nem érdemes tovább halogatni! Most kell a szerződéseket - kockázati életbiztosítást
vagy biztosítási védelemmel rendelkező megtakarítást - megkötni kedvezményes áron
még az idén, mert ezek a szerződések változatlan formában, a tartam végéig az ügyfelek
számára kedvezőbb kockázati díjakkal maradnak fenn.

Biztosítási adó

Amint az a híradásokban is elhangzott, elfogadta az országgyűlés az egységes biztosítási
adó bevezetéséről szóló, 2013. január 1-tol hatályos törvényjavaslatot. Eszerint a
biztosítók által fizetendő biztosítási adó mértéke casco esetében a díj 15 százaléka,
vagyon- és balesetbiztosításnál pedig a 10 százaléka. Az új adó nem terheli az élet-, a
betegségbiztosításokat, az állami támogatással érintett mezőgazdasági biztosításokat,
valamint az aktív viszontbiztosításokat. Az új, egységes biztosítási adó bevezetésével
egyidejűleg 2013-tól megszűnik a biztosítókat terhelő különadó és a tűzvédelmi
hozzájárulás. Az ügyfelek által fizetendő, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokat
terhelő, a biztosítók által beszedett 30 százalékos baleseti adó továbbra is fennmarad.
Értelemszerűen, a KGFB után biztosítási adót nem kell fizetni.

Amire az ügyfelek figyelmét érdemes felhívni:

Az új adónemmel kapcsolatban az ügyfeleket nem terheli semmilyen új fizetési
kötelezettség, az új adót
a biztosítók lesznek kötelesek megfizetni 2013. január 1-tol. A Biztosítók ügyfeleinek
tehát semmi teendőjük nincs. Változatlanul fizetniük kell ugyanakkor a tavaly a kötelező
biztosításokra bevezetett 30 százalékos baleseti adót, amelyet a biztosító szed be és
továbbít az államkasszába. A Biztosítók számára fontos az ügyfelek megtartása és
igényeinek szem előtt tartása, ezért a biztosítónk továbbra is olyan megoldásokat kínál majd,
amelyek megfelelő ár-értékarányos biztosítást jelentenek a számukra.

A Ptk

AA Ptk. Várható változása

Ez a változás azért fontos számunkra, mert a biztosítási szerződésekre vonatkozó
szabályokat elsődlegesen a Ptk. határozza meg, továbbá a biztosítónak a
szerződéskötéskor tájékoztatnia kell az adószabályokról (is) a leendő ügyfeleit. Ugyanakkor
az adószabályok bármikor megváltozhatnak, mint ahogy egyes, az élethosszig tartó
befektetési egységekhez kötött biztosításokra vonatkozó adószabályok változtak is az
elmúlt években (pl. 11%-ról 27%-ra nőtt az EHO mértéke, többször változott a személyi
jövedelemadó mértéke, stb).
Benyújtásra került a Parlament elé a Polgári Törvénykönyvről (Ptk) szóló törvény tervezete,
amelyet várhatóan ősszel tárgyal az Országgyűlés. Ezért erre az ügyfelek figyelmét
mindenképpen fel szeretnénk hívni, illetve valószínűleg az ügyfelek is értesültek ezen
törvénytervezetről, így előfordulhat, hogy ezzel kapcsolatban kérdések merülnek fel a
részükről. A törvénytervezet biztosításokról szóló fejezetében írtak szerint (FIGYELEM!)
2014. január 1.-tol az élethosszig tartó befektetési egységekhez kötött biztosítások (Whole
Life -WL) nem minősülnek kockázati életbiztosításnak. Ez a várható rendelkezés a személyi
jövedelemadó törvénnyel szemben (Szja tv.) szabályozási igényt támaszt, annak érdekében,
hogy egyértelműen kiderüljön, hogy miként kell adózni a WL szerződésre 2014. január 1.

után megfizetett díjak után.

Enzsöl László

Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting